iAccuse : InHuman

 

iWakeUp. iStretch&Yawn. iFeedCat. iStartKettle. iPee. iAblute. iMakeCoffee. iChooseWhat2Wear. iPolishShoes. iShower. iDry. iDress. iLook4Keys. iLockHouse. iDrive. iCommute. iSwear@ TrafficLights. iFlashID. iPark. iEnterOffice. iStartStupidPC. iMake Stronger Coffee. iMail. iBlog. iStartRealWork. iPause4Lunch. iResumeWork. iGoHome. iFeedCat. iGym. iWii. iPlaystation. iTV. iRead. iBlog. iChat. iSleep.
You are not your job.
You are not how much you have in the bank.
You are not the contents of your wallet.
You are not your fucking Khakis.
You are not a beautiful and unique snowflake.
You are the all-singing, all-dancing crap of the world.

 

You are not your iPod.
(icopyright reserved)
Advertisements

17 responses to “iAccuse : InHuman

 1. parole sante, dejjem…

 2. iNotice you dont iSex

 3. hehe
  That’s coz it ain’t none of your iBloody business!

 4. Whereas iPee is everyone’s iBusiness. Literally.

  Grazie mille.

  Sigmund (iLoveYouAll) Bonello

 5. The laid-back mechanical distant mood breaks at three instances where three adjectives reflect some kind of emotional/intellectual reflex action… PC/Coffee/Work…

 6. Danny… do you ever chill? Do you speak like that or is it only when you write?

 7. I chill I chill…at times…I think 🙂

 8. Things getting a bit samey, are they? It might be my imagination, but it sounds like you’re in a rut. Do something quick, or you’ll end up like one of those people who take their submachine-gun out for a walk.

 9. Speaking of iPee, what about iS**t?

 10. Mela Daphne twissi lil danny attard “Things getting a bit samey, are they? It might be my imagination, but it sounds like you’re in a rut. Do something quick…” Ghandha tiehu l-parir taghha stess u taqbad fuq suggett iehor flok il-psiko analizi estenziva u ripetitiva ta Joseph Muscat. Ghax saret ftit “samey” hi wkoll. Anke meta tikkritika dawk tas-super One ghax ghandhom l-istess isem bhal xi kumpanija fil-Germanja jew xi haga hekk. Ahjar tara li r-rivista taghha Taste ghandha l-istess isem bhal Taste magazine ta New Zealand (www.taste.co.nz) ukoll rivista fuq l-ikel u li ilu fuq l-internet ghal zmien twil qabel ma tfaccat Daphne. Hemm ukoll http://www.tastecincinatti.com (rivista u website ta l-ikel). Biex ma nitkelmux fuq Flair -rivista ippubblikata mill-Mondadori. Mela Daphne qed taghmel bhal tal-Labour?

 11. 1) Ghal min ghandu aptit johrog daqxejn mir-rut medjatiku-politiku, asal wasla sa:

  http://pleasureislandmt.wordpress.com/

  2) Koincidenza ma titwemminx Sully: dan l-ahhar Sigmund qatta’ erbat ijiem idur Marrakech mal-marketing rep (very, very sweet) ta’ Taste New Zealand. Bla cajt. Ara x’lifestyle dik, eh?

 12. @Sigmund Bonello – Jghobobni l-blog tieghek imma m’hemmx f****** chance li dan il-pajjiz johrog mir-rut. Ha naghmilha ta wiehed minn dawk is-shahar li jidhru fuq Xarabank kull stagun u nbassar li gej. Mela
  1) gejjin l-elezzjonijet tal MEP. Tal-Pn johorgu kandidat biex jirapprezenta kull mikru-gost jew interess li hemm. Nistennew bil-herqa il-kandidat biex jirraprezenta dawk li ma jistghux isibu l-kalzetti filghodu u jridu li l-EU tiehu azzjoni minnufih.
  2) tal-Labour iridu jirbha bilfors – johorgu kandidati bhal tal-PN
  Daphne tohrog qatta bla habel kontra c-cwiec (skond hi) li johorgu tal-Lejber. Tghid li huma “asexual” “non-sexual” “overtly sexual” “immature” “over the hill” “ugly” “too good looking” “fat” “thin” – insomma skond x’ghandha aptit u minghajr konsistenza ta xejn.
  Ikun hemm ukoll insinwazzjonijiet iktar koroh – bhal meta tghid li tispera li Joseph Muscat mhux ser jiddependi minn dak li gara lil Chircop biex jidhol fil-Parlament. Dejjem nitfghu l-hama imma nbengluha b’xi frazi bhal “I hope not…”. U l-maggoranza ta nies ma tantx ihabblu rashom ghax ikunu qed isajru xi ricetta (li tkun dehret qabel f’xi rivista barranija).
  X’taghmel?

 13. Iktar qisha lil Jacques bdiet tghid milli lil Danny…kif fhimtha jien…

 14. @Sully: hu kamomilla.

  @Mark: Iva lili.

  @Hsejjes2: iDon’tSh**tInTheMorning

  @Sigmund: Xbajt tippluggja aaaah ? 🙂

  @Daphne: More than “samey” it’s the current set of files at work that tend to make you miss the silverlining. So don’t worry, no submachine guns in the offing. I thought it was a rather inspirational piece of prose actually.

  @ danny: danny says relax!

 15. @Mark Vella. Jista jkun. Dak ghax Daphne taghraf u tempatizza ma l-problema ta hajja meqruda tat-tip Iwake, Isurf,Ibitch(re MLP), Iinsinuate, Iblog,Ipost(fuq il-blog ta kulhadd), Iholdgrudge, Iselfpraise, IstalkJM, IwatchOne

 16. @Sully. Biex nghidlek il-verita’ kollha, Daphne tista’ tkun entertaining immens meta trid. U hafna drabi tkun spot-on ukoll…Tatihom run for their money gmielha lis-salvaturi della patria li kieku kien ghalihom jiehdu walk over b’xejn. Il-problema mhux Daphne imma li m’hemmx opinjonista iehor/ohra tan-naha l-ohra li kapaci jikteb daqsha.

  Imma insomma…l-opinjoni umli tieghi hi li rridu nharsu lilhinn mill-politika biex nohorgu mir-rut.

 17. There’s good info here. I did a search on the topic and found most people will agree with your blog. Keep up the good work mate! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s