Xarabank & Paceville

Was watching David’s favourite tv program – O-E-O… the theme last Friday was PACEVILLE… the town I grew up in. I remember a similar program around ten years ago. Nothing has changed. Xtruppaw’s satyre remains lost on many people. Paceville… city of the devil and land of free sex and alcohol. Watch the program if you can… anthropology worth consuming….

Some of the questions and comments: Taqblu li Paceville jinghalaq? (Do you agree that Paceville should close?)  Post ta’ sess u alkohol sfrenat. X’inhi l-alternattiva ghal Paceville.

Paceville is no longer the name of a place. It is the name of a ghost, a phenomenon, a monster. I remember being in a queue (another one gybexi) in King shoe shop Valletta. The attendant was serving an old man who wanted a particular size of shoes. At one point the shop guy told the man “We do not have this size here but we do have it at the Bay Street outlet”. The customer did not know where Bay Street was. As soon as the assistant told him that it was in Paceville the answer was… “Paceville? Mela ma mmurx Paceville! Ma mmurx dat-tip ta’ postijiet jien.”

Kemm trid toqghod attent meta tmur Paceville
Zomm it-tazza sew f’idek
Ma jmurx xi kurnut jitfaghlek xi joint fid-drink
U int cuc ma tindunax!

Jistahbew fid-dlamijiet
Vampiri tal-barijiet

Go xi rock concert hemm go rokna mitluqin
Jittaqqbu bil-haxixa
F’xi party ikunu qed jissniffjaw l-ekstasi
U jitkaghbru ma’ l-art

Tarahom b’ghajnejhom homor nar
Hara mejta jsuqu d-dar

Ghazzenin, mahmugin
Skoss drugati u mdamdmin
Qatta zghazagh bla valuri
U mhawdin

Ghajjenin, Biss tajbin
Biex jintelqu u jahlu l-hin
“X’qed jghidulna x’wahda din?
Generazzjoni ta’ meqrudin!”

Trid tahrab minnhom dawk iz-zibel ta’ tfajliet
Ta’ nofs sidirhom barra
Ja mghaddsa jgeghluk taghmel hafna affarijiet
Illi mhux suppost

Jaghmlu s-sex qabel iz-zwieg
X’gharukaza ’a qatta hmieg!

Ghazzenin, mahmugin
Skoss drugati u mdamdmin
Qatta zghazagh bla valuri
U mhawdin

Ghajjenin, Biss tajbin
Biex jintelqu u jahlu l-hin
“X’qed jghidulna x’wahda din?
Generazzjoni ta’ meqrudin!”

Tarahom b’ghajnejhom homor nar
Hara mejta jsuqu d-dar

Ghazzenin, mahmugin
Skoss drugati u mdamdmin
Qatta zghazagh bla valuri
U mhawdin

Hawn ha nahtaf l-okkazjoni
U nghid ‘il-kazz mhux opinjoni’
“X’qed jghidulna x’wahda din?
Generazzjoni ta’ meqrudin!”

Advertisements

9 responses to “Xarabank & Paceville

 1. David Friggieri

  O-E-O, O-E-O

  Taqbel li jinghalqu Londra, Moska, Vilnius, Budapest, Vienna, Berlin u Brussellllllll?

  O-E-O, O-E-O

  Ma va!

 2. Peppi Peppi…. Jiena irrid naghlaq Lussemburgu pliz….

 3. David Friggieri

  Aghqtali l-kurzita gwakkin ghax ili ma nsegwih xi hames snin. Ghadhom jaghmluha “O-E-O, O-E-O” bl-istess mod, cioe’ kif darba spjegaha Notte Brava Mejlak, “b’aktar emfasi u qilla fuq l-ahhar O-E-O”?

 4. David Friggieri

  Aqtaghli l-kurzita volevo dire…(Q-T-GH mhux GH-Q-T) 🙂

 5. Mhux talli hekk talli fil-programm odjern kien hemm dj (jidhirli markus) illi ghamel remix tal-jingle xarabank… o-e-scratch-scratch-o

 6. David Friggieri

  Fl-Illum tal-Hadd li ghadda kien hemm dibattitu helu hafna bejn Toni (Paxman) Abela u Peppi (Ardisson) Azzopardi

  Konkluzjoni: il-fatt li jhalluk ttella’ programm il-Vatikan huwa sinjal ta’ serjeta.

  O-E-O

 7. X’aktarx dak li kien qed jixtri z-zarbun kien jien ghax parruccan tal-King u spiss ma nsibx id-daqs tieghi u jkolli mmur Pa-ce-vill

 8. Hi Jacques,

  Great minds think alike 😉 We posted about the same topic the same day it seems 🙂

  http://ladelirante.blogspot.com/2007/12/xarabank-program-about-paceville.html

 9. Am I missing something? Last time I ventured into Paceville (admittedly a while ago) it was deader than the Addolorata. Or have the ‘yoofs’ suddenly transferred their attentions to necrophilia?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s