Intermixin

Navzaw lill-egregi qarrejja ta’ dana il-blog li minhabba imprevist mhux ikkalkulat (ghax appuntu imprevist) il-programm li kellu jixxandar illum (Sibtijiet Flimkien) ser jixxandar ghada fl-istess hin. Sadattant ser jittella programm divertenti u diverziv dwar “L-Emigrati Maltin u l-Esportazzjoni tal-Qubbajd fis-Snin Hamsin” gentilment offrut lilkom minn Gaba Ottu Diamonds u s-sigaretti Du Maurier Blu.Niskuzaw ruhna ma’ l-eghziez qarrejja taghna. U Narawkom ghada (cue: L-Innu Malti bl-Emblema ta’ Malta Socjalista).

Advertisements

4 responses to “Intermixin

 1. Fausto Majistral

  Ehh! U jien kont ga se ncempel il-Ministru li l-Grundig kien bil-hsara.

  Correction: Id-Du Maurier ahmar kien. Jekk ridt il-blu kellek taqleb ghar-Rothmans.

 2. Jacques René Zammit

  Kemm qed niehu gost. Fausto zbalja!
  Le habib id-Dumaurije’ kellhom zeqg pakketti fi zmien il-lejber. L-ahmar (stile bennejja) kien l-iktar qawwi (tipo tpejjep bizzejjed qatran biex tiksi l-front ta’ ta’ Sliema) u l-blu li kien iktar trendy ghall-mara tad-dar u ghal dawk l-iffissati fil-political correctness nazzjonalista dwar xiri tal-prodotti.

  It tnejn kienu jiswew 35c meta il-mummy (blu) u d-daddy (red) kieny jibaghtuni nixxihom minn ghand Peppu Ghezza (ghatsa bil-ghawdxi) f’Marsalforn jew minn ghand ir-Rose and Lily bar go Paceville qabel ma sar “a sorry excuse for a corner shop”.

  Tant biex taghraf tixtri is-sigaretti fis-snin tmenin.

 3. Ustja! Fausto ma jgibx wahda zewg dwar it-Tmeninijiet. Mela jew xi wiehed ala Berta Sullivan li jaf l-istorja per sentito dire, jew tant Nazzjonalist anti-kullmhuxellugi ppatentjat li n-nuccali ta’l-imghoddi zzelliglu sew.

  Jien forsi wankellectual, imma Fausto wankolitical wankistorian.

 4. Fausto Majistral

  Skuzi ta’, imma jekk qed nitkellmu fuq riklam fix-Xandir m’ghandix dubju li kien ikun Du Maurier ahmar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s